topmodule

Vädret just nu

 

Ulebergshamn

Söder om Bottnafjorden och en samling öar bestående av vacker rosafärgad granit tränger Strandhamnskilen in i landet mellan bergen Vindeklätten och Kranseberget. Viken, som nu blivit grund i sin inre del, bildade förr en utomordentlig hamn även för större fartyg. Höga berg och öar skyddar från väster. På vikens södra strand växte samhället Ulebergshamn upp. Ulebergshamn ligger på utmark till hemmandet Uleberg, därav namnet. År 1594 beskrevs det endast som en hamn "en haffn, kallis Ulffuebergs haffn" i den inträngda viken, men där fanns med säkerhet befolkning några år senare. Troligen var platsen utskeppningshamn för timmer.

Naturen

Havet

Samhället

Foto Göran Gustafsson ©      

Här finns fyren